Συντηρητική θεραπεία της αρθρίτιδας
Η συντηρητική θεραπεία της αρθρίτιδας διαιρείται σε θεραπεία με φάρμακα και θεραπεία με ενδαρθρικές εγχύσεις. Οι ασθενείς ελπίζουν σε μια ανώδυνη κινητικότητα και ο γιατρός επιπλέον στην όσο το δυνατό μακροχρόνια λειτουργία της άρθρωσης. Στην οστεοαρθρίτιδα παρατηρείται εκφυλιστική φθορά της χόνδρινης επιφάνειας της άρθρωσης. Αυτό συνεπάγεται ότι στην προχωρημένη αρθρίτιδα το οστό στην περιοχή της άρθρωσης έχει απογυμνωθεί από τον χόνδρο.
Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις, τη φαρμακευτική αντιμετώπιση και τη χειρουργική αντιμετώπιση. Η θεραπεία πρέπει πάντα να έχει μακροπρόθεσμο προσανατολισμό ενώ μπορεί να είναι ταυτόχρονα πολυπαραγοντική και εξατομικευμένη πάνω στον ασθενή και τη νόσο του.