877 image

Παιδοορθοπαιδική:

Στον τομέα της παιδοορθοπαιδικής εξετάζονται τα νεογνά για αποκλεισμό νόσων της άρθρωσης του ισχίου όπως είναι η δυσπλασία καθώς και οι παθήσεις του άκρου ποδός.

Για τη διάγνωση των δυσπλαστικών ισχίων είναι απαραίτητος ο υπερηχογραφικός έλεγχος. Όταν αυτές οι νόσοι διαγνωσθούν εγκαίρως μπορούν να αντιμετωπισθούν συνήθως συντηρητικά ή με μικρές χειρουργικές επεμβάσεις.

Παιδικοί τραυματισμοί καθώς και διαταραχές της ανάπτυξης οστών και αρθρώσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν στο ιατρείο μας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΙΣΧΙΟΥ(ΑΔΙ)

Ο παλαιότερα χρησιμοποιούμενος όρος Συγγενές Εξάρθρημα του Ισχίου από την εποχή του Ιπποκράτη, έχει πλέον αντικατασταθεί από το διεθνή όρο Αναπτυξιακή Δυσπλασία του Ισχίου. Πράγματι, ο νέος όρος είναι πιο δόκιμος, αφού περιγράφει την πάθηση ως μια δυσπλασία που σχετίζεται με την ανάπτυξη της άρθρωσης του ισχίου.

Τι είναι
Η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου αναφέρεται σε ασθενείς που γεννιούνται με εξαρθρωμένο ή ασταθές ισχίο, το οποίο στη συνέχεια οδηγεί σε μη φυσιολογική ανάπτυξη της άρθρωσης, τόσο σε ότι αφορά τις οστικές δομές, όπως είναι η κοτύλη και η κεφαλή του μηριαίου, όσο και στις μη οστικές δομές, όπως ο επιχείλιος χόνδρος, ο αρθρικός υμένας και τα μαλακά μόρια.

Αιτίες
Η πάθηση εμφανίζεται κατά τη γέννηση με συχνότητα 1/1000 γεννήσεις περίπου και προσβάλλει συνηθέστερα το αριστερό ισχίο. Οι κυριότερες αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε γέννηση παιδιού με ΑΔΙ είναι οι εξής:
• Οικογενειακό ιστορικό: ύπαρξη ατόμου στην οικογένεια με ΑΔΙ αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης στο νεογνό
• Φύλο: μεγαλύτερος επιπολασμός υπάρχει στις γυναίκες
• Φυλή: φυλές ιθαγενών στην Αμερική έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης σε σχέση με παιδιά που γεννιούνται στην Ευρώπη και στην Κίνα
• Συνθήκες κύησης: καταστάσεις όπως το ολιγοϋδράμνιο και η ισχιακή προβολή αποτελούν προδιαθετικούς παράγοντες για εμφάνιση ΑΔΙ
• Πρώτος τοκετός: τα πρωτοτόκα παιδιά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γεννηθούν με ΑΔΙ, πιθανόν λόγω του ότι η μήτρα στις πρωτοτόκες είναι λιγότερο ελαστική και παρέχει λιγότερο χώρο στο έμβρυο να κινείται.
• Άλλες ανωμαλίες που αφορούν το έμβρυο: τα υπέρβαρα και τα πρόωρα νεογνά κινδυνεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό να εμφανίσουν ΑΔΙ. Παράλληλα, ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης και εγκεφαλική πάρεση συνοδεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό και από ΑΔΙ.

Σημεία και συμπτώματα
Η ΑΔΙ είναι ασυμπτωματική κατά τον τοκετό και δεν αποτελεί επώδυνη κατάσταση για το νεογνό. Η πρώτη υποψία τίθεται κατά την κλινική εξέταση του νεογνού από τον παιδίατρο, ο οποίος διαπιστώνει μια ασυμμετρία στις μηροβουβωνικές πτυχές και πιθανόν ανισοσκελία μεταξύ των δύο άκρων. Στη συνέχεια, με συγκεκριμένους χειρισμούς στα άκρα του νεογνού (σύλληψη των μηρών στα χέρια του εξεταστή και άνοιγμά τους προς τα έξω σαν βιβλίο), ο εξεταστής αντιλαμβάνεται το χαρακτηριστικό κλικ που κάνει το πάσχον ισχίο όταν εξαρθρώνεται, ενώ όταν τα επαναφέρει στη μέση θέση, αντιλαμβάνεται ένα δεύτερο κλικ, που αντιστοιχεί στην ανάταξή του.

Διάγνωση
Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της ΑΔΙ είναι πολύ σημαντική για την περεταίρω πορεία του νεογνού. Η μέθοδος εκλογής για την εξέταση ΟΛΩΝ των νεογνικών ισχίων και την πρώιμη διάγνωση είναι η υπερηχοτομογραφία (ανώδυνη και ασφαλής μέθοδος που χρησιμοποιεί υπερηχητικά κύματα, τα ίδια που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εγκύου καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης). Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και από τη γέννηση. Προτιμότερο είναι να εφαρμόζεται στον πρώτο μήνα, αφού έχουν ωριμάσει σε ένα βαθμό τα ισχία του νεογνού.
Μετά τους 4-6 μήνες, η εξέταση εκλογής είναι η απλή ακτινογραφία, επάνω στην οποία γίνονται ειδικές μετρήσεις ώστε να καθοριστεί ο βαθμός της δυσπλασίας.

Θεραπεία
Η έγκαιρη διάγνωση της ΑΔΙ είναι πολύ σημαντική, αφού στις μέρες μας με την εφαρμογή των ειδικών ναρθηκών του Pavlik τα αποτελέσματα είναι άριστα. Οι νάρθηκες αυτοί τοποθετούνται στα νεογνά πριν την ηλικία των 6 μηνών. Διατηρούνται για όλο το 24ωρο και για διάστημα 6 εβδομάδων κρατώντας τα ισχία του νεογνού σε απαγωγή και κάμψη ώστε να παραμένει στη φυσιολογική του θέση το πάσχον ισχίο. Είναι γενικά καλά ανεκτός νάρθηκας από τα νεογνά, αφού επιτρέπει ορισμένες κινήσεις από μέρους του νεογνού.


narthikas

Νάρθηκας Pavlik

Σε περίπτωση που το ισχίο δεν ανατάσσεται με τη μέθοδο αυτή, γίνεται προσπάθεια κλειστής ανάταξης και τοποθέτηση ειδικού γύψινου νάρθηκα απαγωγής ο οποίος παραμένει για 12 εβδομάδες.
Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου αποτυγχάνουν τα παραπάνω μέτρα, είναι απαραίτητο να γίνει ανοικτή ανάταξη (χειρουργικά) και στη συνέχεια διατήρηση σε απαγωγή με γύψινους νάρθηκες.
Τέλος, σε μεγαλύτερες ηλικίες και κυρίως σε παραμελημένες ή αδιάγνωστες περιπτώσεις ΑΔΙ, η θεραπεία εκλογής παραμένει η χειρουργική κατά την οποία γίνεται ολική αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου (ολική αρθροπλαστική ισχίου).