Παροχές - Υπηρεσίες

  • Πλήρης ορθοπαιδική εξέταση ενηλίκων και παίδων
  • Υπερηχοτομογραφικός έλεγχος του μυοσκελετικού
  • Νεογνικός υπέρηχος
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων σε ενήλικες και παιδιά
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων των μεγάλων αρθρώσεων (οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ισχίου)
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης
  • Διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση της σκολίωσης στα παιδιά
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης
  • Εφαρμογή της μεθόδου PRP σε τενοντοπάθειες και μυοπάθειες
  • Πελματογράφημα - κατασκευή ορθωτικών πελμάτων